Overslaan en naar de inhoud gaan

Spelregels

We hebben deze blog gecreëerd om u meer informatie te geven over energie in al zijn concepten en u te inspireren om meet te denken over dit actuele onderwerp. We waarderen uw feedback en elke bijdrage of reactie die bijdraagt tot ons doel.
Enkele simpele spelregels om deze blog boeiend en inspiratievol te houden:

  • Om uw privacy te beschermen vragen we van geen persoonlijke gegevens van uzelf, nog van anderen te posten in uw blogs en/of reacties.
  • Persoonlijke beledigingen, obsceniteiten of racistische opmerkingen worden niet aanvaard.
  • Een zo onberispelijk mogelijk taalgebruik te hanteren.
  • Negatieve opmerkingen kunnen een meerwaarde betekenen in de discussie, indien ze betrekking hebben op het onderwerp van de blog. Mits zij onderbouwd zijn worden ze dan ook verwelkomd, maar we willen de reacties niet gedomineerd zien door repetitieve negatieve commentaren. Zonder het onderwerp te verwijderen behouden we ons het recht voor om hierin te snoeien en plaats te laten voor meer relevante bijdragen.
  • Commerciële, persoonlijke en politieke advertenties zijn niet welkom. Deze zullen onmiddellijk worden verwijderd. Bijdragen over politieke besluiten, of commerciële standpunten binnen de energiesector vallen hier niet onder.
  • Zonder onmiddellijk te willen ingrijpen vragen we uitdrukkelijk om bij elke blog of reactie in te gaan op de inhoud van het onderwerp, en niet op de persoon die het onderwerp heeft aangereikt.
  • Zeker voor de blogs zelf, en in iets mindere mate voor de reacties, vragen we bij het gebruik van cijfers en/of stellingen te verwijzen naar de oorspronkelijke bron. Indien mogelijk zullen we deze bronnen en/of studies mee opnemen.
    We wensen immers alle mogelijke vormen van veronderstellingen uit te sluiten en een sceptische houding aan te nemen tegenover elk gedachtengoed en studieobject.

Aan de hand van deze spelregels zullen we proberen om van deze blog een interessante plaats te maken voor alle geïnteresseerden.