Overslaan en naar de inhoud gaan

Koeien voor gascentrales

Geschreven door AdminPaul op za, 18/12/2021 - 21:44

“Ik hou van kerncentrales, ik hou niet van kerncentrales, ik hou van…”. Hoeveel koeien moeten worden geofferd voor één gascentrale? Het is gewoon rekenwerk en triest te moeten vaststellen dat ze onze malse biefstuk offeren om toch maar 2 kleine gascentraletjes te krijgen. Nu ja, verbazend niet echt, landbouwers en koeien zijn al lang een groene doorn in het oog.

Maar ook producent Engie blaast warm en koud: enerzijds geven ze aan dat ze het gehad hebben met de productie in België (is hun goed recht, productie is een geliberaliseerd gegeven), anderzijds geven ze via het nucleair forum te kennen dat hun kerncentrales het antwoord zijn op de klimaatopwarming (alleen, tussen de lijnen, die centrales moeten wel in Frankrijk staan) en roeren hun eigen experten zich in het debat, tegen een eventuele sluiting. Het kan dus wel maar het hoeft niet meer.

Eén ding is pijnlijk duidelijk, de energieministers op een hoopje, hebben gewoon niets in de pap te brokken. Ze hebben de markt vrijgegeven en onze energievoorziening is nu volledig in buitenlandse handen. Maar het gaat hier niet over Engie maar over ONZE bevoorradingszekerheid en daar zijn onze ministers WEL voor verantwoordelijk. Als er geen partijen meer te vinden zijn die in België nog willen produceren dan moeten ze de boer op om vervangcapaciteit te vinden. Dat ze zo maar terug bij Engie aankloppen is bedroevend, maar erger nog is dat Europa hierin meegaat en beslist dat België zijn kerncentrales moet offeren in het breder (Europees) belang. Dat is pure concurrentievervalsing! Meer nog, dit is zonder enige garantie rond haalbaarheid, prijzen en zekerheid van bevoorrading.

Rest de vraag of Engie wel geïnteresseerd is in die gascentrales of enkel in het geld daar aan gekoppeld? Het is in ieder geval bangelijk te constateren dat ze beloven de hypermodernste, minst vervuilende gascentrale van Europa neer te planten (van horen zeggen) maar dat hun gunningsaanvraag een vodje papier is, die op geen enkele manier de toetsing doorstaat met de vigerende regelgeving en normen. Waar boeren moeten sneuvelen die de normen niet halen vindt onze federale energieminister dat de Vlaamse wetgeving voor Engie moet worden aangepast. Hallucinant toch?

Er zitten in de federale partituur serieuze valse noten. Ik ben noch voorstander van kerncentrales, noch van gascentrales. Deze productie eenheden staan haaks op wat de energietransitie zou moeten inhouden. Maar de elektriciteit die we nodig hebben moet van ergens komen. Dat het ETS systeem de Belgische (gas) vervuiling oplost is een brug te ver: milieu = resultante van wat rekenwerk. Polen lijkt ons een betere optie, we voeren de elektriciteit van hun bestaande steen- en bruinkool centrales gewoon verder in zonder ons eigen milieu extra te belasten. Milieu = resultante van wat rekenwerk of zijn sommige EU citoyens dan toch ongelijker dan andere?

De trieste waarheid is dat traditionele elektriciteitsproductie in België al lang niet meer rendabel is, wat toch een minimum doelstelling is voor een elektriciteitsproducent. Direct gevolg: we noteren de zoveelste VIVALDI bocht, de groenen hebben een NIEUW plan B, 2 kerncentrales langer openhouden! Hadden we dat al niet ergens gehoord?

Is de energiesaga daarmee ten einde. Zeker niet! Hoe dan ook, we worden allen het kind van de dure rekening. Zijn er alternatieven? Ja, maar geen evidente en geen oplossing die onze energieministers willen naar voor schuiven: ZELFREDZAAMHEID is de way to go! Maak België zoveel mogelijk onafhankelijk voor haar stroomvoorziening. Met zon en wind, alleen al, kan ons elektriciteitsverbruik worden ingevuld. Maar waarom zint dat de energieministers niet?

Ruim de helft van de elektriciteitsfactuur zijn pure overheidsinkomsten: openbare dienstverlening en heffingen. Zowat alle overheidsniveaus (federaal, regionaal, gemeentelijk…) moeten zoveel mogelijk inkomsten puren uit de elektriciteitsrekening. Als bedrijven en gezinnen zelf in hun energievoorziening gaan investeren, zouden de overheidsinkomsten significant dalen, net op het moment dat ook de heffingen op fossiele energiebronnen dalen (door de elektrificatie). Daarom moet BELGISCHE groene stroomproductie van de overheidsagenda verdwijnen.

Zelfredzaamheid voor onze elektriciteitsvoorziening geeft niet alleen bevoorradingszekerheid maar helpt ook onze landbouwers te overleven, klimaat en milieu is inderdaad te herleiden tot wat rekenwerk!