Overslaan en naar de inhoud gaan

De teloorgang van de digitale meter

Geschreven door AdminPaul op zo, 21/02/2021 - 09:57

Eindelijk wat niet Corona nieuws: de terugdraaiende teller of tenminste de teloorgang ervan. Het Hof vernietigde recent gedeelten van het Vlaamse energiemeter decreet.

We lezen daarin:

“Anders dan mechanische meters, slaan digitale meters het verbruik op. Zij meten niet alleen, maar registreren ook energiestromen. De gegevens kunnen lokaal en op afstand worden gelezen, zodat de meter in staat is om op basis van de gegevens die hij lokaal of op afstand ontvangt, bepaalde acties uit te voeren. De Europese Unie beschouwt de invoering van de digitale energiemeter als een essentiële stap voor de oprichting van slimme netwerken die een sleutelrol spelen in het energiebeleid en het toekomstige koolstofvrije elektriciteitssysteem.”

Federaal - regionaal gesar

Het gaat hier dus totaal niet over de terugdraaiende teller op zich, die blijft er minstens nog tot 2029 (voorheen 2033) maar over de al lang en met lede ogen aanziens, misgelopen inkomsten voor de federale overheid (transmissie, heffingen en BTW), waar de federale overheid nu potentieel ziet, dank zij de digitale meter, om hun inkomsten terug op peil te krijgen!

Het antwoord van de Vlaamse overheid: de 101,000 prosumenten met digitale meter offeren en alle andere prosumenten de kans te bieden om hun digitale meter met 5 jaar uit te stellen! Dat die 101,000 op basis van (FLUVIUS) willekeur zijn gekozen (niemand of vrijwel niemand, heeft zelf een digitale meter aangevraagd) en dat die nu als voorbeeld moeten dienen is hemeltergend. Meer nog, de compensatie regeling (al dan niet retroactief) is op geen enkele manier in verhouding tot de voordelen die nu aan alle andere prosumenten (400,000) wordt geboden. Daarbij nog de vraag, in hoeverre een overheid kan en mag beslissen hoeveel rendement je op een investering mag hebben?

Het ergste is dan nog dat geschiedkundig nooit het element van de terugdraaiende teller ter discussie is geweest. De groene stroomcertificaten moesten de PV markt lanceren. Het zijn de bedrijven en installateurs die de terugdraai eigenschap van de analoge meters hebben ontdekt en zo hoge return waarden konden voorleggen aan hun potentiële klanten. Tot een minister dit oppikte en de terugdraaiende teller als referentie maakte...

Niet alle prosumenten gelijk voor de wet

Is de TT de laatste verrassing van onze Vlaamse overheid? Toch niet, als de federale overheid zijn inkomsten voor de toekomst wil veilig stellen, dan ook de Vlaamse overheid. Vanaf 2022 komt het “capaciteitstarief” eraan.

De VREG stelt: “Een onderdeel van de tariefmethodologie is de tariefstructuur. De tariefstructuur bepaalt op welke manier het door ons vastgelegde toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder wordt aangerekend aan de verschillende netgebruikers. Met het oog op de energietransitie willen we de tariefstructuur aanpassen zodat die correcter de financiële impact van het gedrag van de klant op het netbeheer weerspiegelt en ook zorgt voor een betere verdeling van de netkosten over de verschillende netgebruikers.”

En opnieuw wordt de ongelijkheid van de 101,000 “gelukkigen” met de rest, wat groter. Zij krijgen de volle laag van het nieuwe capaciteitstarief (vermogen – kVA, in plaats van verbruik - kWh) terwijl de rest (met analoge meter) “slechts” het minimum zullen worden aangerekend (= 2,5 kVA). Komt de regering dan ook weer met een compensatie?

Zijn we dan rond? Nee toch niet, er wacht ook nog een injectie tarief (extra heffing voor iedere kWh die op het net geïnjecteerd wordt). De VREG stelt nu (nog) dat deze niet zal worden aangerekend aan de prosumenten (lees weeral de 101,000)! Maar we weten ondertussen wel al hoe betrouwbaar dit soort uitspraken is, als de “distributienetbeheerder” (nog) meer inkomsten wil zal de extra heffing snel in praktijk worden omgezet.

Energietransitie preferent met gascentrales

Wat in de ganse saga opvalt is, apart van de nieuwe Vlaamse ongelijkheid die gecreëerd wordt, dat het belang van de energietransitie nergens in beeld is gekomen, dat de digitale meter daartoe een belangrijk instrument vormt blijkt de Vlaamse overheid totaal te ontgaan. Eén zaak is te voorspellen, nadat professionele klanten al lang de PV installaties de rug toekeerden, zal het record, van 2020 -132,000 nieuwe prosumenten - ook wel het laatste record zijn.

Spijtig, want zo geeft de Vlaamse overheid een belangrijke industrie uit handen en geeft zo voeding aan de federale overheid om door te zetten gascentrales te bouwen (omdat er te weinig groene stroom zal geproduceerd worden). Het is duidelijk dat die er gaan komen ondanks de meerkost en de CO² uitstoot, van principes mag je nu eenmaal niet afwijken (zolang er inkomsten tegenover staan).

De foutieve instelling, bovenop van de Vlaamse overheid, om op de energietransitie een rendement van 5% te plakken is een echte dooddoener, het maatschappelijk rendement van PV installaties is veel groter, alleen ontmoedigd de overheid ieder initiatief door maximaal de winsten te willen afromen.

Ik hoop dat de Vlaming, ondanks alles, toch in de energietransitie blijft geloven en investeren, het is de moeite waard, zij het niet voor onze generatie, dan toch voor zij die na ons komen.