Overslaan en naar de inhoud gaan

Het Corona Klimaat

Geschreven door AdminPaul op do, 07/01/2021 - 12:11

In 2020 7% minder elektriciteit verbruikt en records in hernieuwbare energie, laat ELIA ons vandaag weten! Wat blijkt, er is 119 uren de helft van onze vraag ingevuld door wind en zonne-energie! Een jaar telt 8760 uren! 18,6% van onze elektriciteitsmix kwam uit wind en zon, 1/5de dus, en toch maar 119 uren (1%) de helft (50%) van onze vraag ingevuld, maar we voerden wel evenveel uit dan we invoerden, vraag is alleen aan welke prijs dan.

Dus alleen maar goed nieuws van het energiefront, terwijl ons klimaat eventjes on holt werd gezet. Wat heeft 2020 ons dan bijgebracht? Dat we meer en meer parallellen kunnen trekken tussen ons klimaat en de Corona pandemie: ondanks de beschikbare technische middelen, krijgen we geen van beide onder controle. De overheden die zich op de borst kloppen maar achter de feiten aanhollen, discussies inlassen die allemaal veel te lang duren, de non-believers, het je m’en foutisme en de berusting van de overgrote meerderheid. Beide sectoren zijn ook niet toevallig deze waar een amalgaam aan ministers en kabinetten moet gevoed worden om nooit overeen te komen, waar centrale producties (offshore wind, kerncentrales…) federaal worden beheerd en decentrale (onshore wind en zonneparken) en lokale producties (PV op onze daken) regionale materie zijn.

Corona parallellen

Bij de Corona pandemie is het “samen 11 miljoen”, wat meer en meer een boutade blijkt te zijn, de overheid vertrouwt volledig op de “burgerzin” van de bevolking! Dat terwijl er preventief zoveel mogelijk is, bv. het consistent gebruiken van snel testen, zou veel soelaas brengen voor rust- en verzorgingstehuis bezoekers, contactberoepen… maar blijkbaar zijn Corona testen meer een politiek wapen geworden. Met veel poeha werden overal labo’s opgericht en testcapaciteit kon daarmee oplopen tot 70,000 per dag en wat zien we, er worden nog amper 25,000 tests afgenomen, daarvan waarschijnlijk nog een zeer groot deel voor “brood en spelen”, hemeltergend! Met de vaccins, gaat de overheid als een goede huisvader tewerk, sparen voor als het wat slechter gaat, stel dat de leverancier eens niet levert! De vaccins komen blijkbaar alleen uit de frigo als we braaf zijn, dat ondertussen veel sectoren al een jaar stil liggen lijkt niemand daarboven nog enig besef rond te hebben. Waar andere landen plannen uitrollen om 24/7 te gaan vaccineren, maken onze heren een planning dat een paar uur per week vaccineren ruim voldoende is. Hier zeker geen steen naar het medisch personeel, chapeau zelfs! Alleen, zou het beter zijn dat deze mensen de snelheid van vaccineren mogen bepalen en niet de politiek.

Energie parallellen

Waar zit in deze discussie dan de parallel met ons klimaat?

In het “Vlaams Energie- en Klimaat Plan 2021 – 2030” (2019) plan staat (maar) één belangrijke zin:

“Het energiemodel van vandaag is niet klaar om de uitdagingen van de toekomst op te vangen.”

Het lijkt er erg op dat onze overheden niet alleen een energiemodel probleem hebben.

Terug naar ons klimaat, na het op de borst kloppen van onze overheid rond groene stroom productie, die nota bene sinds 2014 een private aangelegenheid is (U en ik dus), wordt er bijna ongemerkt, in Europa ondertussen beslist de afbouw van broeikasgassen tegen 2030 op te trekken tot op een niveau van minstens 55%. Op Belgisch en Vlaams vlak zullen rond juni 2021 de nieuwe en verhoogde koolstof reducerende doelen conform de nieuwe EU standaard bekend worden. Het Vlaams reductieplan van 32,6% minder CO² tegen 2030 zal daardoor ongetwijfeld drastisch verhoogd moeten worden. De eerste prognoses maken gewag van 42-43%. In dat huidig energieplan verwacht men tegen 2030 6,7 GW aan zonneproductie te hebben (slechts een verdubbeling tegenover 2019). Om de zonne-energieproductie verder te kunnen verhogen, wordt een Zonneplan 2025 met doorkijk naar 2030 uitgewerkt. De federale overheid ambieert intussen een grootschalige afbouw van nucleaire elektriciteitscentrales waarbij hun vervanging door nieuwe Offshore wind en gascentrales voorop worden gesteld.

Remmend Vlaanderen

De energietransitie is al meer dan 10 jaar volop aan de gang en “Vlaanderen” is er nog altijd niet klaar voor! De pandemie is één jaar daar en een vaccin is beschikbaar omdat hier alleen naar een oplossing gezocht werd, niet naar problemen. Het energieplan van de Vlaamse overheid gaat alleen uit van de remmen die op het bestaande energiemodel zitten en zoekt niet naar een oplossing. Men schat hooguit een organische groei in voor fotovoltaïsche productie (300 MW per jaar), dit terwijl het potentieel, bepaald aan de hand van de Zonnekaart (VEA/VITO 2016) nagenoeg 60 GW aan productie aangeeft of tegen 2030 slechts 11% van wat mogelijk is!

Waarom staat de Vlaamse overheid op de rem en welke zijn die remmen? Het overgrote deel van zonne-productie komt nu en zal in de toekomst van onze daken komen: lokale productie en dus zeker regionale materie. Waarom schept men niet het juiste investeringsklimaat om een exponentiële groei te bewerkstelligen? U en ik zouden de grootste producent van elektriciteit worden, het zou power FROM the people worden en niet “TO” the people, dus niet het spel zoals ze het graag spelen (TOP – DOWN)! Technisch is een exponentiële uitrol perfect mogelijk, alleen worden de remmen niet gelost (netstudies, tarifering…), geen oplossingen zoals energiedelen (via blockchain), meer gerichte incentives voor maximale zelfvoorziening, de regels voor ToU (Time of Use) aanscherpen, GSC (groene stroom certificaten) en GvO (Garanties van Oorsprong) condities herzien...

Ook zonder overheidsinmenging kan ieder bedrijf of gezin ervoor gaan om maximaal zelfvoorzienend te zijn, winstdrang mag dan niet puur financieel zijn maar als “equivalente” bijdrage aan ons klimaat en op termijn zal de grootste winst zijn dat we de elektriciteitsprijzen in bedwang kunnen houden (tussen 2007 en 2019 was de stijging maar liefst 66%). Waarom remmen de overheden dan af? Omdat meer dan 70% van de elektriciteitsfactuur direct of indirect naar die overheden (altijd in meervoud spreken hier) gaat. Ze gaan, op korte termijn, hun favoriete melkkoe niet naar de slachtbank brengen en hun inkomsten als sneeuw voor de zon zien verdwijnen, omdat we allen meer zelfvoorzienend gaan worden.