Overslaan en naar de inhoud gaan

VIER OP EEN RIJ

Geschreven door AdminPaul op do, 26/12/2019 - 14:58

Met kerst in zicht dan toch vier op een rij! Onze 4 klimaatministers zijn er immers in geslaagd om hun versies van een klimaatplan aaneen te rijgen tot een federaal klimaatplan. Niks dan lof, je moet het maar kunnen, achter de feiten blijven aanhollen en doen alsof een mirakel is gebeurd! En het zit diep, zo stelden al, onmiddellijk na het akkoord, bepaalde regeringsverantwoordelijken dat de Walen met hun vele bossen het zoveel makkelijker hadden een klimaatplan op te stellen dan Vlaanderen met zijn grote chemiereuzen! Voilà, daarmee zijn die Walen toch weer eens op hun plaats gezet. Taalbarrières worden nu klimaatbarrières, waar elders klimaatplannen over hele continenten al dan niet worden gesmeed, is er in ons ministaatje nood aan zo maar even 4 ministers. Het had nog toegevoegde waarde gehad als in het document aangehaald werd dat één bevoegde minister een betere optie was geweest. Anderzijds toch blij dat een nieuw woord is ontstaan: PLANEPOOLEN! Of anders gezegd, vliegen met Ryanair, waar je als sardines op elkaar gepakt zit, is goed voor het klimaat! Dat Anuna en Greta dat nog niet door hebben!

Duitse autoconstructeurs

En achter de feiten lopen is reëel, de EU heeft ondertussen zijn Green Deal gebaard en de Duitse autoconstructeurs kondigen aan dat ze tienduizenden banen gaan schrappen. Banen gaan schrappen om geld vrij te maken die de kosten moeten te dekken, nodig voor de ontwikkeling en productie van klimaat neutrale wagens. Het begin van een lange reeks economische en sociale ingrepen om ons klimaat te redden? Positief is dat het klimaat bij de constructeurs hoog op de agenda staat, gedreven door nobele doelstellingen of uit eigenbelang maakt niet uit, ze gaan ervoor, in tegenstelling tot onze VIER overheden die nog altijd liever de boel totaal in de vernieling zien draaien dan hun enige verantwoordelijkheid op te nemen: REGEREN. Hebben we allen echt deze mensen gekozen om onze belangen te verdedigen?

In die context moet je dan ook (voor de zoveelste keer) de discussie zien rond het langer openhouden van de kerncentrales, geen echte debatten of gesprekken, opinies van specialisten ter zake: de heren Van Ypersele, Vingerhoets en Belmans recent onder andere via de Standaard. Interessant maar niet echt concluderend. Dat de kerncentrales langer openhouden enkel een gevolg is van lamentabel regeringsbeleid, is te kort door de bocht, er is ook een totaal gebrek aan cohesie tussen alle gelederen van de samenleving, de vraag is of we als samenleving er echt iets willen aan doen. De verkiezingsuitslagen zijn duidelijk: NEE we willen NIET! Onze verkozenen vinden het belangrijker te discuteren over hoe (te) veel geld andere regio’s in België kosten, hoe te links of te rechts sommigen zijn, proberen partijen uit elkaar te spelen of discuteren nog altijd over de vraag of Marrakech nu al dat niet in België ligt!

Maar we wijken af, de autoconstructeurs en hun ommezwaai naar ALL ELECTRIC. Hoewel vanuit klimatologisch standpunt toe te juichen, hoe denken ze deze wagens te laten rijden? Laadpaal infrastructuur, toevoer van voldoende (groene) elektriciteit… en hoe zullen de files / ongevallen reduceren bij een 1 op 1 vervangen fossiel - elektrisch? Zeker rond ongevallen nog wel iets te zeggen, er zijn nu ongeveer een half miljoen schadegevallen op de weg per jaar, hoe veilig zijn de wagens nog na een schadegeval? Naast laad infrastructuur en een “overall smart charging” methodologie (niet allemaal tegelijk en niet allemaal FAST charging) zal en moet er vooral veel (meer) groene stroom moeten worden geproduceerd en daar wringt naast infrastructuur en methodologie, nog steeds het (regering) schoentje, één van de redenen dat de kerncentrales weer actueel zijn. Kenmerkend is dat in 2019 “slechts” 25 windmolens op land zijn bijgebouwd.

Elektrisch rijden in België

Elektrisch rijden, in Concreto, personenwagens en lichte vracht leggen in België 96 miljard km op jaarbasis af. Als we 20 kWh per 100 afgelegde km rekenen voor een elektrische wagen, wil dat zeggen dat we ongeveer 20 TWh extra nodig hebben (een kwart meer dan onze actuele totale elektriciteitsproductie). Zelfs de helft daarvan tegen 2030 (10 TWh) lijkt, getal matig, niet onoverkomelijk maar dat zou een verdubbeling inhouden van onze wind en zon productie en dan nog blijft het overgrote deel van onze elektriciteitsproductie grijze stroom (fossiel en/of nucleair).

Als het van ons ECOREALISME afhangt zullen de elektrische wagens dus nog lang op bruin- en steenkool blijven rijden, de vele duizenden geplande ontslagen ten spijt. De energie efficiëntie (finaal energieverbruik / primaire brandstofbehoefte) zal er niet op verbeteren (voor iedere kWh elektriciteit is er nu 2.5 kWh primaire brandstof nodig). Alleen door of minder energie te consumeren (uiteraard) en/of door groene stroom te produceren (geen primaire brandstof nodig) kunnen we de energie efficiëntie verbeteren. Gebouwen en transport komen zeker in aanmerking voor besparingen (optimaal bouwvolume, isoleren, optimale technische installaties…). Voor transport komen we terecht op zowel het aantal verplaatsingen te beperken als die verplaatsingen meer gegroepeerd te gaan doen (zie het goede voorbeeld: planepoolen!!) en dan kijken we uiteraard naar publiek transport maar ook logistiek zal het plaatje van nul moeten herbekeken worden. Zijn dat niet de discussies die we verwachten van onze overheid, onze federaties en onze wetenschappers die creatief hiermee willen omgaan? Veel verder dan slagzinnen komen ze echter niet.

Wat je zelf doet, doe je beter

Finaal zal ook de “los het zelf op” aanpak belangrijk zijn. Als je de wereld wil verbeteren, begin bij jezelf. Dat wil zeggen: alle mogelijkheden onderzoeken hoe je energie kan besparen en onderzoeken welke groene stroombron je zelf kan aanleggen. Voor velen is de kans groot dat minstens 70% van de eigen elektriciteitsbehoefte zelf kan worden geproduceerd ( met een PV installatie). Met behulp van batterijopslag en energie intelligentie kan er bovenop voor gezorgd worden dat je de stroomafname van het net beter spreid over de dag heen zodat ook het net minder en minder belast wordt en naadloos de windenergie kan worden binnengehaald als aanvulling tot onze 100% behoefte.