Overslaan en naar de inhoud gaan

Komkommertijd voorbij

Geschreven door AdminPaul op wo, 11/09/2019 - 12:17

De komkommertijd in de media lijkt voorbij, toch wat energie en klimaatnieuws betreft: bijna helft Vlaamse elektriciteit is groen (in 2018), volgende episode in het nieuwe VREG tariferingsvoorstel, de komst (eindelijk) van de elektrische wagen, leraren schuld van de klimaatopwarming (dit laatste is een vrije vertaling - YFC)…

Nieuwe tariefstructuur VREG

Wat me meest opviel toch is het VREG nieuws rond de nieuwe tariefstructuur, een structuur die al voor 2019 was aangekondigd maar nu (deels) verschuift naar 2022. Als we de krantentitels mogen geloven (en waarom niet) dan gaan piekverbruikers de pineut zijn. Maar het is niet duidelijk of het nu gaat om het verbruik “tijdens” de piek uren of gaat het om de “pieken” in het verbruik zelf die zullen worden bestraft.

Sinds 2016 is de VREG aan het wroeten om tot een nieuwe tariefstructuur te komen voor uw elektriciteitsfactuur. Nodig? Zij denken van wel, want door de nakende energietransitie dreigen de netbeheerders meer kosten en minder inkomsten te hebben (lees: de winsten van de aandeelhouders van de netbeheerders (de gemeenten en steden) lijken plots onzeker of niet hoog genoeg meer).

Lijkt vergezocht maar als er meer lokale productie komt (die weer, tijd en seizoen afhankelijke output heeft) en als wij als verbruikers ons vraaggedrag niet wijzigen, dan dreigt er chaos op (vooral) het distributienet, dreigt het risico dat het net vele malen zal moeten verzwaard worden om dat alles nog netjes te kunnen verwerken. Een grote investering die door preventief te ageren voor een groot deel kan vermeden worden.

De VREG heeft nu voor de tweede maal een bevraging gelanceerd om tot een finaal voorstel te komen (CONS-2019-02 te vinden op de VREG website) waar in principe iedere belanghebbende (en dat is zeker iedere verbruiker van elektriciteit) kan op reageren (t.t.z. kan antwoorden op een beperkt aantal (gerichte) vragen). Probleem is dat het allemaal nogal vaag is (geen concrete voorbeelden uitgewerkt) en zich beperkt tot de netkosten, niets over de overheidsheffingen, niets over de energiekost component (noch in aankoop, noch in “verkoop” = injectie van overschotten op het net).

Ook zijn de VREG zielenroerselen alleen maar echt van toepassing met de digitale meter, niet (of slechts gedeeltelijk) met de klassieke meter terwijl de uitrol van de digitale meter tot 2033 kan duren.

Zet de VREG de weg uit naar de energietransitie?

Is er dan niets positiefs? Toch wel, spreiden van het verbruik is nooit verkeerd, het net op alle manieren weinig belasten is zeker aan te moedigen maar als morgen iedere brave verbruiker zijn verbruik mooi spreid, zijn dan alle problemen voor de netbeheerders opgelost? Zeker weten van niet! Herinner het recent krantenartikel rond de negatieve stroomprijzen door een teveel aan groene stroom productie. Ook de promotie om ’s nachts te verbruiken lijkt de wereld op zijn kop, groene stroom, zeker zonnestroom, is er alleen volop (in de zomer) OVERDAG! Tenzij er natuurlijk een geheime agenda is bv. dat de kerncentrales na 2025 gewoon blijven doordraaien?

Wat in de vaagheid totaal ontbreekt zijn incentives voor de verbruikers die er volop willen voor gaan, maximaal eigen productie, maximaal eigen consumptie, alleen van het net afnemen ALS er voldoende (centrale en decentrale) productie is en alleen op momenten dat het net niet teveel belast is. Maar ook niets concreet rond de producenten, behalve het bestendigen van de injectietarieven (nu ook voor het distributienet) niets rond stabilisatie van groene productie stroombronnen, manieren om het aanbod laten aan te sluiten op de, al dan niet, gewijzigde vraag. We hebben het hier al een aantal keren aangebracht maar men rekent totaal niet meer met de basis gedachten: stroom moet vloeien van hoogspanning naar laagspanning, een net waar geen stroom vloeit valt uit (het fameuze afschakelplan is gewoon een toepassing van deze wetmatigheid), maar om dat te bestendigen moet de geïnjecteerde hoeveelheid gelijk zijn aan de afgenomen hoeveelheid (balans controle).

Lijkt dus dat de VREG zich opstelt enkel en alleen in functie van de OVERHEID en SEMI OVERHEDEN (de intercommunales), op zich te begrijpen, de VREG is een overheidsinstelling ten dienste van de overheidsinstellingen. Producenten, energieleveranciers en verbruikers vallen immers onder de vrije markt economie en moeten dus voor zichzelf zorgen binnen gecreëerde wettelijke kaders. Maar gaan we zo tot een succesvolle energietransitie komen? Ik vrees van niet, zo lezen we in het VITO document, voorafgaand aan deze VREG consultatie:

“Elektriciteit zal een aandeel van 36-39% vertegenwoordigen in de finale energievraag (naast fossiele brandstoffen, restwarmte en groene warmte op basis van biomassa of zonneboilers) in 2050. In alle koolstofarme scenario's moeten aanzienlijke energiebesparingen worden verwezenlijkt, tot een daling van het primair energieverbruik met 32-41% in 2050”

Dat is mijlenver van het droomscenario dat er tegen 2050 geen CO² uitstoot meer zou zijn, maar ook de “echte” elektrificatie (warmtepompen, EV…) lijkt dus opgegeven, omdat men waarschijnlijk inschat dat groene stroom productie onvoldoende mogelijk wordt? Of zit het verdere verbruik van kernenergie hier toch weer voor iets tussen?

De energietransitie begint bij jezelf

Wil je, los van dit alles, concreet iets doen en voor je eigen portemonnee zorgen, maak dan nu je werkelijk elektriciteitsverbruik onafhankelijk van het verbruik van het net (in tijd en hoeveelheid), zo weersta je aan de aanvalsdrift van de netbeheerders en overheden op je centen. Met energieopslag, een energie huishoudsysteem en wat creativiteit kom je al een heel eind. Let daarbij wel op dat de, op vandaag, aangeboden PV installaties, zelfs met huisbatterijen enkel dienen om je zelfconsumptie te verbeteren, maar als het net uitvalt, vallen deze systemen ook gewoon uit. Het kan beter!