Overslaan en naar de inhoud gaan

Klimaatmarsen Quo Vadis?

Geschreven door AdminPaul op di, 29/01/2019 - 09:45

Weeral een succesvolle klimaatmars

Er lijkt geen einde aan te komen. Maar het aantal klimaatmarsen worden misschien iets te talrijk voor politici. De manier dat ze zich de laatste dagen in allerlei bochten wringen, zich op de borst kloppen dat ze goed bezig zijn, toont aan dat het voor hen allemaal net iets te snel gaat. Gisteren nog schoof de grootste Vlaamse partij het confederalisme als enige oplossing van alle problemen naar voor en vandaag is een “niet elitaire” vliegtaks aan de orde.

Langzaam maar zeker, maar zeker langzaam, zal allicht weer blijken dat de enige manier die onze politici kennen er in bestaat om de problemen zichzelf te laten oplossen. Bovendien kunnen ze zich, richting verkiezingen, geen uitschuivers permitteren. Hoewel, het is nog ver, ons geheugen reikt soms zo ver niet. Het is pas gisteren dat België geschiedenis schreef rond migratie…Het blijft ook allemaal een allegaartje met daarbovenop het constant verwarring zaaien waar het uiteindelijk over gaat. Is het nu energie, klimaat of milieu die op de eerste plaats moet komen, of moeten ze alle drie gelijk getackeld worden omdat ze onlosmakelijk verbonden zijn? Klimaatmarsen Quo Vadis:

De stijging die onlangs nog in een VN-rapport (Emissions Gap Report) is gesignaleerd voor 2017 zet zich door in 2018. De wereldwijde emissies van koolstofdioxide zullen in 2018 naar verwachting met ruim 2 procent stijgen ten opzichte van het jaar daarvoor. Belangrijkste reden is een forse groei van het gebruik van steenkool, maar ook het verstoken van gas en olie bleef toenemen.

Veruit de grootste CO2-vervuiler is China, waar de emissies dit jaar naar verwachting met 4,7 procent stijgen en daarmee een nieuwe piek bereiken. Verwacht wordt dat ze de komende jaren verder toenemen. Na China, dat 27 procent van de wereldwijde uitstoot voor zijn rekening neemt, zijn de VS (15 procent van het totaal) de grootste producent van koolstofdioxide. Daarna volgen India, Rusland, Japan, Duitsland, Iran en Saudi-Arabië.

De EU-landen, die samen zorgen voor 10 procent van de wereldwijde uitstoot, hebben hun bijdrage iets weten te beperken: de Europese emissies in 2018 zullen naar verwachting met 0,7 procent afnemen.

De relativiteit van het leven

De Belgische “uitstoot” bedroeg in 2016 114 Mt CO² equivalenten (www.klimaat.be) of 0.3% van de wereld uitstoot (als mijn rekenmachine voldoende opgeladen was). Omgerekend naar CO² uitstoot per inwoner, beperken we de schade enigszins  (we staan niet eens in de top 20), we stoten zowat de helft uit van de Amerikanen en doen het nog net iets beter dan de Nederlanders! We zien wel dat een Zweed zowat de helft minder uitstoot dan een Belg, zelfs een Fransman of een Portugees (telkens om andere reden) stoten ook zowat de helft van een Belg uit. Dus er is werk aan de winkel.

Echter dit is maar een stukje van het verhaal. We voeren nagenoeg alles in, wat dus CO² uitstoot veroorzaakt in andere regio’s (China vooral) en uiteraard is er het internationaal transport (land, zee, lucht).

Toch ben ik al blij dat veel mensen al doordrongen zijn van de nood aan (drastische) bijsturing. Maar de klimaatmarsen moeten in een juiste context worden geplaatst. Als klein land zitten we in een droomscenario om het goed te gaan doen, kunnen we een voortrekkersrol spelen. Via de beschikbare gegevens kunnen we de impact en evolutie zien van onze CO² uitstoot. En ja, we zien evolutie in de goede richting (isolatie, groene elektriciteitsopwekking…), verontrustend is echter ons transport (+ 26% ~ 1990) en in de tertiaire sector (+28%) vooral de verwarming van die gebouwen. Residentieel is de uitstoot zelfs met 26% gedaald. Uiteraard is dit een rechtstreeks gevolg van de verschuivingen in onze economische activiteiten en de reeds geleverde inspanningen.

Business Plan

Een elektrische wagen kan zeker onze CO² uitstoot verminderen; ook nog meer aandacht aan gebouwen (lagere verwarmingskosten) blijft een prioritaire actie. Maar enkel als de primaire energiebronnen die CO² neutraliteit kunnen garanderen. Het is allemaal zaak van een goed business plan, want onze Belgische industrie zou enorm kunnen genieten van deze voortrekkersrol. Was het nu net de VLD die uitpakte met de oneliner dat zij het best geplaatst zijn om dit business plan te schrijven (context weliswaar nieuwjaarsreceptie…)? We kijken er naar uit. Ook naar de verdere ontwikkeling van de klimaatmarsen, richting de oplevering van concrete voorstellen, samenwerking met de industriële organisaties die bij machte zijn om daarmee de voortrekkersrol op te nemen.

We mogen bij dit alles niet vergeten dat alles zich in een vrije markteconomie afspeelt en dat overheden er enkel, maar vooral, moeten voor zorgen dat de juiste context geschapen wordt om die voortrekkersrol te kunnen gaan vervullen.